Rodzaje Passów

WORKSHOP PASS

obejmuje wstęp na wszystkie warsztaty podczas eventu

DAY WORKSHOP PASS

obejmuje wstęp na warsztaty jednego dnia (Sobota lub Niedziela)