Rodzaje Passów

FULL PASS

obejmuje wstęp na imprezy towarzyszące oraz wszystkie zajęcia od piątku do niedzieli (z wyjątkiem BOOTCAMPu)

BOOTCAMP + FULL PASS

obejmuje wstęp na imprezy towarzyszące oraz wszystkie zajęcia od piątku do niedzieli, w tym BOOTCAMP

BOOTCAMP + PARTY PASS

obejmuje BOOTCAMP oraz wstęp na imprezy towarzyszące