Rodzaje Passów

WORKSHOP PASS

obejmuje wstęp na wszystkie warsztaty podczas eventu

DAY WORKSHOP PASS

obejmuje wstęp na warsztaty jednego dnia (Sobota lub Niedziela)

SSB LIVE STREAM PASS

obejmuje dostęp online do live streamingu ze wszystkich warsztatów Salsa Spring Break 2021 oraz nagrania lekcji. Nagrania będą umieszczone na platformie, a dostęp dla uczestników zostanie rozesłany pocztą elektroniczną po wydarzeniu SSB 2021